PREINSCRIPCIÓ 2017-18

portesobertes2017

Les portes es obertes es faran en horari escolar, a les 9:30h. i a les 15:15h. També hi haurà una sessió fora de l’horari escolar, a les 17:30h.

En primer lloc presentarem el projecte educatiu i a continuació uns alumnes us acompanyaran per les aules i edificis fent la VISITA GUIADA.

Important: com que les visites de les 9:30h i 15:15 són en horari escolar, si teniu previst venir en aquests horaris, truqueu (93 799 56 52) o envieu un correu a a8034734@xtec.cat per poder organitzar els grups abans del divendres 10 de març.  Moltes Gràcies!

Us esperem!!!

 

 

 

 


Curs 2016-17

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT (PREINSCRIPCIÓ):

CAL PRESENTAR: Sol·licitud de preinscripció (o el resguard de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) i la documentació al centre demanat en primera opció.

A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en TOTS els casos)

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si és acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o del NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a: majors de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual
 • De forma extraordinària, la identificació/filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat:Només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

1 –Criteri específic:

 • l’alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits. No s’ha de presentar documentació.

2 – Criteris generals:

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.

El centre comprova directament aquestes circumstàncies en els casos següents:

 • Germans escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • Que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció treballa en el centre.

Si el germà/-ana està escolaritzat en un altre centre públic amb d’adscripció: certificat del centre on està escolaritzat.

 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor/a. Aquest any Mataró és zona única.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o NIE.
 • Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI o NIE o persones estrangeres que no han de tenir NIE: certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, conforme conviu amb la persona sol·licitant.
 • Si és el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa. En el cas d’autònoms, el domicili acreditat a l’Agència Tributària amb una còpia del model 036.
 • Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

 • Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui la condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • També s’admeten els emesos per l’ICAM o pels organismes competents d’altres CA.

3 – Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental:

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 • Alumne/a amb malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:
  • Informe emès per un metge/essa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud:
  • La persona escolaritzada en el centre ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho

BAREM DE LES PREINSCRIPCIONS DEL CURS 2016-17

CRITERIS GENERALS:

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 40 punts.
  Criteri  aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
 • Proximitat del domicili habitual. Aquest any Mataró és zona única.
 • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea del centre: 30 punts.
 • Quan es consideri l’adreça del lloc de treball i aquest és dins l’àrea del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

 • Discap
 • acitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans

Discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.
CRITERIS COMPLEMENTARIS:

 • Alumne/a de família nombrosa o monoparental: 15 punts.Alumne/a amb una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

 

També podeu consultar per internet: http://www.gencat.cat/portal/site/ensenyament

One Response to PREINSCRIPCIÓ 2017-18

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: